Вие започнете, ние ще довършим.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА С РЕСТОРАНТ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ ЕТАП I - ЖИЛИЩНА ЧАСТ ЕТАП II - РЕСТОРАНТ,УПИ IV - 1177, кв. 30а, м. „Дружба II - 2-ра част", СО - район Искър

Възложител: Е - КУИТИ ЕООД

Изпълнени СМР: каменна облицовка, настилки, гипс. шпакловки, сухо строителство, цим. замазка

Обект: Мнофофамилни жилишни сгради , гаражи , кафе , детски клуб , магазини , фитнес и подземен паркинг в УПИ III - 1258,610,кв. 12, м. Кръстова вада, р-н Лозенец, Столична община

Възложител: Билд Инвест България АД

Изпълнени СМР: вътрешна гипсова мазилка , вътрешна вароциментова мазилка, цим. замазка

Обект: Магазин за хранителни и битови с помещение за хляб и хлебни изделия тип " LIDL " и сградни водопроводно и канализационно отклонения , находящ се в УПИ I , в кв. 27, по плана на гр. Балчик

Възложител: Бараж Груп ЕООД

Изпълнени СМР: вароциментова мазилка , шпакловка , цим. шпакловка с мрежа , външна минерална мазилка + грунд, външно боядисване

Обект: Офисна сграда и подземен гараж в УПИ VI - 1490 , кв. 90 , м. " Кръстова вада " , район " Триадица " , гр. София

Възложител: Агрогруп Екзакт ООД

Изпълнени СМР: вътрешна гипсова мазилка , вътрешна вароциментова мазилка, цим. Замазка

Обект: Многофункционална сграда с жилища , офиси , ателиета , мединцински център , апартаментен хотел и подземен гараж в УПИ I-1500 , кв. 2Ж. , м. НПЯ " Червена Звезда ( Дианабад - Запад ) " , район " Изгрев " , Столична Община и Жилищна сграда с офиси и подземен гараж в УПИ IV-1500, кв. 2Ж. , м. НПЯ " Червена Звезда ( Дианабад - Запад ) " , район " Изгрев " , Столична Община

Възложител: Билд Инвест България АД

Изпълнени СМР: вътрешна гипсова мазилка , вътрешна вароциментова мазилка, цим. замазка, шапки от гранит

Обект: Жилищна сграда с магазин , подземни гаражи и помещение за трафопост УПИ I - 359,470,507,508,759 , кв. 32 м. " Манастирски ливади - запад " в имот с идентификатор 68134.1932.2220 , админ. адрес - бул. " България " № 106 , район " Витоша " , гр. София "

Възложител: Агрогруп Екзакт ООД

Изпълнени СМР: вароциментова мазилка , цим. шпакловка

Обект: Комплексен проект за дострояване и преустройство на ресторант и обществено облсужване в УПИ XIX - 855,кв. 20, гр. Белоградчик

Възложител: Ямайка ЕАД

Изпълнени СМР: груб строеж , довършителни работи, овк инст. , електро инст. , вик инст.

Обект: Жилишна сграда с гаражи и ПГ, два кабинета и ателие , с к.к. 15 м " в УПИ VI - 596, кв. 119, местност " Христо Смирненски - Слатина " , по плана на град София , с адмистративен адрес ул. " 592" № 2А

Възложител: Родекс Инвест ЕООД

Изпълнени СМР: цим. замазка, външна топлоизолационна система

Обект: Жилищна сграда с офиси , подземни гаражи и шахтов ТП, находящ се в УПИ VII - 1925, кв. 1 по плана на гр. София , м. НПЯ Червена звезда , район " Изгрев " - СО

Възложител: Калистратов груп ООД

Изпълнени СМР: цим. замазка, вътрешна гипсова мазилка

Обект: Жилищна сграда с гаражи в гр. София , р-н Триадица, м. Кръстова вада , кв. 70 УПИ IV - 1402

Възложител: Ермитаж Класик ЕООД

Изпълнени СМР: шпакловка, боядисване , каменна облицовка ,гипсова мазилка

Обект: Апартаментен хотел с офиси и подземен паркинг в УПИ II - общ. сграда , жс , трафопост .кв. 1033, м " България - Хиподрума " район " Красно село " , Столична община .

Възложител: Ния Хоум ООД

Изпълнени СМР: сухо строителство , цим. Замазка, топлоизолационна система

Обект: Футболни игрища, тенис корт,административна сграда , национален център за възстановяване и отдих и спортна зала в УПИ I - " за национален спортен комплекс " от кв. 269а, м. " Артерия Трайчо Китанчев " , р-н Витоша, СО .

Възложител: Ултрастрой ЕООД

Изпълнени СМР: гипсова мазилка , гипсова шпакловка , фаянс , топлоизолационна система

Обект: Преустройство и смяна на предназначението на част от първи етаж на административна сграда в банков офис с пристройка за охрана и вход и фирмени надписи с УПИ IV -1209,кв. 2 по плана на гр. София , м. "НПЗ Хаджи Димитър - Малашевци " , СО Район " Подуене "

Възложител:Виена Реал Естейт ЕАД

Изпълнени СМР: груб строеж и ,демонтажни работи,арм бетонна настилка ,настилки , гип. шпакловка ,боядисване,сухо строителство, монтаж на дограма , електро инст. , пожароизвестяване , овк инст.,

Обект: Преустройство на част от складово хале в снимачно студио находящо се в сграда с идентификатор 68134.4092.9885.3 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД - 18-35/09.06.2011 на изп. директор на АГКК , адрес : гр. София , кв. Горубляне, район Младост , ул. Абагар 22Е

Възложител: Виена Реал Естейт ЕАД

Изпълнени СМР: играждане на дамска тоалетна, свързване на отходни води към резервоар в подземие, свързване на канала от склад за едрогабаритни части, рампа и боя склад за гуми, вход и освежаване на приемна, тръби в атлантик дивайн

Обект: Преустройство на част от складово хале в снимачно студио находящо се в сграда с идентификатор 68134.4092.9885.3 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД - 18-35/09.06.2011 на изп. директор на АГКК , адрес : гр. София , кв. Горубляне, район Младост , ул. Абагар 22Е

Възложител: Виена Реал Естейт ЕАД

Изпълнени СМР: изграждане на стена - метална конструкция с гипсокартон между склад и автосервиз, изрязване на 6 нови канала в част автосервиз, запълване на съществуващи, канали с конструкция , съгласно конструктивното становище и детайли , конструкция и довършителни работи след монтажа на 9 броя секционни врати, врата при ос 15/16 х С изграждане премостваща английски двор конструкция , която носи товарни автомобили , разрушаване на тухлени стени в зоната на оси 1/2 х А/В и изграждане на нови офис помещения или преобразуване на складове , демонтаж на стоманобетонни носещи конструкции за кранове в зоната на 2/9 х А/В , събаряне на съществуващ склад и офиси в зона 1/3 х В/С , преустройство на офис 25 м2 в битови помещения ( по възможност премахване на стена на ниво 0.00 за обособяване на душ ) , затваряне на съществуващ изход и отваряне на нов изход до за битовите помещения с премостване на съще ствуващ английски двор с решетка и парапет

Обект: Мол Марково тепе - сграда с обществено обслужващо предназначение в УПИ № VIII - общ. застр. от кв. 215а по плана на централна градска част на град Пловдив , при граници : бул. Руски , ул. Гладстон , УПИ № III - общ. , улица - тупик , УПИ № IX - Тр. пост , ул. Драган Цанков и ул. Любен Каравелов

Възложител: Джи Пи Груп ООД

Изпълнени СМР: шпакловка, боядисване ,гипсова мазилка, цим. замазка

Обект: Жилищна сграда с офис , център за психично здраве , гаражи и подземни гаражи " , находяща се в УПИ V - 1038, кв. 4, м. Кръстова вада , по плана на град София , с административен адрес гр. София , район " Триадица ", ул. " Акад. Вера Мутафчиева " № 2

Възложител: НВГ Груп ЕООД

Изпълнени СМР: боядисване , цим. и гипс. шпакловка, сухо строителство, вътрешна гипсова мазилка

Обект: Жилищна сграда с конферентен център , кафене и подземни гаражи в УПИ IX -11, кв. 16,м. ГГЦ зона Г-14, с адмистративна адрес гр. София , ул. Веслец № 13

Възложител: Сердика - 22 ЕООД

Изпълнени СМР: машинна вароциментова мазилка,машинна гипсова мазилка

Обект: Изграждане на Нова Детска Градина , кв. Кремоковци , район " Кремоковци "

Възложител: Ултрастрой ЕООД

Изпълнени СМР: машинна гипсова мазилка, топлоизолационна система

Обект: Общежитие с търговски площи , бистро и подземни гаражи в УПИ II - 1737,1910,кв. 270, м. " Студенски град " , гр. София , р-н Студенски

Възложител: Джи Пи Груп ООД

Изпълнени СМР: боядисване ,гипсова шпакловка, машинна гипсова мазилка

Обект: Промяна по чл. 154 от ЗУТ на офис сграда с подземни гаражи / 3 нива / и к.к. 23.60 м. В многофункционална сграда с офиси , магазини , фитнес , ресторант и апарт.хотел , УПИ IV - 1621, кв. 83 , м. "Манастирски ливади - запад " ,гр. София

Възложител: Тим Технолоджи ЕООД

Изпълнени СМР: вътрешни вароциментова мазилка , вътрешна гипсова мазилка , гипсова шпакловка, настилки

Обект: Жилишна сграда с подзем гараж , магазини и офиси гр. София , СО , район , Младост " УПИ VII-1755 от кв. 13 на м. " Младост - 2 " по плана на гр. София

Възложител: Юнионинвест -ПМ ЕООД

Изпълнени СМР: вътрешни гипсова мазилка , вътрершна вароциментова мазилка, шпакловка,боядисване

Обект: Жилищна сграда в УПИ IV - 533 , кв. 1802, к.к. Слънчев бряг - Запад / Жилищна сграда в УПИ VI , кв. 16 , ж.к. Черно море , гр. Несебър

Възложител: Булдени ООД

Изпълнени СМР: вътрешни гипсова мазилка , боядисване , гипсова шпакловка

Обект: Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ V-144,145,436 ( ККР пи № 732 ), кв. 19Д, м " Младост - 4 " , р-н Младост , гр. София

Възложител: Ермитаж Класик ЕООД

Изпълнени СМР: вътрешна вароциментова мазилка, вътрешна гипсова мазилка,минерална мазилка

Обект: “ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, ОГРАДА И ПОДПОРНИ СТЕНИ” , УПИ IV - 836, кв. 16, м. “Витоша ВЕЦ Симеоново”, гр. София, СО -Район “Лозенец”

Възложител: Конфорт - Ан ЕООД

Изпълнени СМР: машинна мазилка циментова замазка, машинна гипсова мазилка

Обект: Преустройство на част от складово хале в снимачно студио находящо се в сграда с идентификатор 68134.4092.9885.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД - 18-35/09.06.2011 на изп. директор на АГКК , адрес : гр. София , кв. Горубляне, район Младост , ул. Абагар 22Е

Възложител: Виена Реал Естейт ЕАД

Изпълнени СМР: вик инст. , сухо строителство , боядисване ,електро инст. ,монтаж на дограма, метална конструкция, настилка,облицовка, звукоизолация

Обект: Курортна сграда -Секция "А" , в ПИ 65231.919.362 - к.к. Боровец

Възложител: Булдени ООД

Изпълнени СМР: машинна гипсова мазилка , машинна цим. замазка , шпакловка гипсова , боядисване